En skolklubb i schack

Artikel av Ove Attefall i boken Tornedalens skola 150 år, 1983

-

km1966 

De första åren av Schack 64:s verksamhet var skolans bibliotek den naturliga spellokalen. Här avgörs Haparanda-mästerskapet våren 1966. Från vänster Veikko Kenttä(1:a), Sture Fredriksson(5:a), Martti Kenttä(6:a), Lars-Göran Carlsson(deltog ännu inte i högsta klassen), Artur Gidlund(4:a) och Ove Attefall(2:a). 
I augusti 1963 var jag på väg från Italien till Haparanda och min nya skola - Högre allmänna läroverket där. Jag klev på tåget i Malmö och hade således en lång tågresa framför mig. På samma tåg hade en man från Ystad stigit på. Jag observerade honom första gången någonstans i Småland men hamnade först efter Stockholm i samma kupé. Denne man gav ett korrekt, resvant och artigt intryck,men först efter flera timmars tågfärd stod det klart för mig att han skulle till Haparanda. Jag anade då - eftersom skolstarten närmade sig och det inte var ovanligt att lärare från södra och mellersta Sverige undervisade på gymnasierna i norr - att mitt ressällskap och jag kanske var blivande kollegor. Mycket riktigt, Hans Rasmusson från Ystad var lärare på Högre allmänna läroverket i Haparanda. Vårt samtal spände över många områden och av någon anledning kom vi in på schack. Varför kommer jag inte ihåg, då ingen av oss var aktiv spelare, även om jag under gymnasieåren någon gång besökt schackklubben i min hemstad Kiruna. I varje fall medförde detta samtal att Hans redan första skoldagen i Haparanda presenterade mig för en annan kollega, Sven S Hartman, eftersom denne tidigare frågat Hans, om det fanns någon på skolan som var intresserad av schack. Då skolan inte disponerade något schackspel, donerade hans sitt till skolan och på rasterna började Sven och jag spela schack ibland.

Till schackhörnan sällade sig snabbt en matematik- och fysiklärare, nämligen Magnus Uusitalo och senare även Sven S Hartmans ämneskollega i religionskunskap, Olof Sandin. Av detta rastschack utvecklades redan efter ett halvår senare en schackklubb, som någon av lärarna på skolan döpte till Schack 64. Schack 64 bildades och registrerades i Sveriges och Norrbottens Schackförbund våren 1964. Namnet är dubbelfyndigt med tanke på att ett schackspel upptar 64 rutor. Denna skolschackklubb utvecklades mycket snabbt och hösten 1964 spelades det schack ett par kvällar i veckan på Högre allmänna läroverket i Haparanda. Bl.a. möttes lärarna och eleverna i lagtävlingar om ibland 10-15 spelare i vardera laget. Tack vare något reportage i Haparandabladet ibland ledde denna schackverksamhet på skolan till att även elever på andra skolor i staden, t.ex. några av de tekniska skolornas elever, ville vara med och vå verksamhet vidgades alltmer. I mitten av 60-talet ingick grundskolans högstadium i Högre allmänna läroverket och vi kunde ta hand om intresserade elever redan i 7:an.

Ett par år efter Schack 64:s tillkomst var vi ett tiotal lärare och 30-40 elever som spelade schack, dels i
s64ht64.gif - 69.876 K 
Lärarna på bortre sidan med Sven S Hartman och Magnus Uusitalo i spetsen vid mötet mot elevlaget hösten 1964.Närmast kameran i grått eleven Anders Grym och bakom honom eleven Roland Bucht. 
klubbmästerskapet med olika klasser, dels i matcher lärare-elever, vilka oftast var jämna och hårda men roliga. Redan året efter klubbens tillkomst hade spelare som inte var skolfolk kommit in i klubben och då Torneå lade ned sin schackverksamhet, flyttade schackintresserade torne-bor över till klubben och integrationen var fullständig. Schack 64 bestod redan 1965 av elever och lärare på Högre allmänna läroverket samt ibvånare från städerna Haparanda och Torneå i alla åldrar. Schack 64 är och har varit nästan från starten en internationell klubb, där praktisk nordism kommit till sin fulla rätt och dess starkaste spelare, tillika en av Finlands bästa spelare, Matti Piuva, bor idag i Torneå. Vår äldste aktive spelare, Artur Gidlund, har i sommar (1982) fyllt 65 år. Bland Schack 64:s framgångar kan nämnas att klubben blivit Norrbottensmästare i lag fyra gånger sedan starten och 3:a två gånger i division II Norrland (Norrlands-mästerskapet) under de fyra säsonger klubben deltog i den divisionen. Tyvärr blev de långa, tidskrävande och dyra resorna alltför betungande och klubben måste nöja sig med matcher mot mer närliggande lag. Individuellt har Matti Piuva vunnit Finlands-mästerskapet i korrespondens-schack två gånger och har en mängd 1:a placeringar i såväl Sverige som Finland. Skolans egen son, Lars-Göran Carlsson, som började spela schack i 7:an och gick ut gymnasieskolan sex år senare, har haft de största framgångarna med bl a tre individuella Norrbottens-mästerskap; han var dessutom Norrlands-mästare 1975. Tornedalsskolans skollag dominerade skolschacket under senare hälften av 1960-talet och början av 70-talet och vann bl a skol-DM fem år i följd från 1967 till 1971. Mycket tack vare schackintresset på Tornedalsskolan kring 1970-talet bildades klubbar även i Korpilombolo och Tärendö - där schackintresset utgick från respektive orters högstadieskolor. Elever på dessa centralskolor började sedan på Tornedalsskolan och därigenom fick Schack 64 nya friska krafter årligen.

Vid ett tillfälle var rektor och jag ute på en informationsturné om gymnasieskolan inom gymnasieregionen och i samband med denna turné hade jag lovat att ställa upp och spela simultanschack i Korpilombolo och Tärendö. När jag kom till Korpilombolo tyckte schackledaren där, Folke Gustavsson, att jag istället borde spela ett parti mot en av deras spelare och samtidigt förklara tankarna bakom mina drag. Ideén föreföll mig god och jag påbörjade mitt parti mot en skäggig man i 25-30 årsåldern, som jag inte sett förut, men som var lärare på Centralskolan där. Eftersom jag märkte att han antingen hade tur och spelade rätt eller kunde en hel del schackteori, då han ännu efter 11 drag inte avvikit från en av huvudvarianterna i Aljechins försvar, frågade jag honom om han tävlingsspelat schack förut. Jag fick ett undvikande svar, men efter ett 20-tal drag hade jag klart för mig att jag mötte en mycket avancerad spelare. Jag förlorade så småningom partiet till Folkes och övrigas stora förtjusning. Jag skulle ju komma och lära dem spela schack. Min motståndare hette Bo Eriksson och hade något år tidigare spelat i Sverigemästargruppen, dvs motsvarande svenska landslaget i schack. Ett roligt practical joke.

69tm.jpg (9879 bytes)
Bilden tagen vid öppna Tornedals-mästerskapet i snabbschack 1969. På bilden syns till vänster en av initiativtagarna till Schack 64 Ove Attefall, 2:a i tävlingen. I mitten 3:an Lars-Göran Carlsson, elev på skolan och längst till höger segraren Lennart Wuoipio, tidigare elev på skolan.
Jag var dock på min vakt i Tärändö nästa dag för att inte utsättas för liknande lustigheter. En händelse som påminde om schackmatchen i Korpilombolo inträffade på Tornedalsskolan, då gymnasieinspektör Yngve Lindberg var på besök. Denne påstod att han aldrig förlorat ett schackparti på någon gymnasieskola under sina inspektörsreor landet runt och undrade om någon i kollegiet kunde spela schack. Den gången var det SÖ som drog det kortaste strået. Yngve Lindberg kunde ju inte veta att skolan inrymnde en av länets starkaste klubbar med bl a några tävlingsspelande lärare. 1970 hade Schack 64 de flesta aktiva juniorerna i Norrbotten. 1972 spelade Tornedalsskolan oavgjort 2-2 mot Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna men förlorade omspelet med 3-1. Kiruna blev sedermera svenska mästare i A-gruppen. Några år senare i början på 70-talet bildade Schack 64:s styrelse även presidium i Norrbottens Schackförbund, då NSF:s styrelse bestod av bl a Ove Attefall ordf., Magnus Uusitalo kassör och lennart Wuopio sekr. Klubbmästare i högsta klassen tillika Haparanda-mästare sedan starten har varit

Attefall, Ove 1967 och 1968
Carlsson, Lars Göran 1976 och 1980
Hartman, Sven S 1965
Kenttä, Veikko 1966
Piuva, Matti 1969, 1977, 1979, 1981  och 1982
Planting, Lennart 1970, 1973 och 1974
Preiman, Örn 1972
Slunga, Ragnar 1964
Uusitalo, Magnus 1971 och 1975
Ödberg, Christer 1978
De 2-3 senaste åren har Schack 64 tillförts ytterligare en dimension, då vi fn har ett 20-tal ungdomar från låg- och mellanstadieskolorna i kommunen, som blivit intresserade av schack och varje tisdagskväll besöker vår schackklubb. Kanske Tornedalsskolan åter om några år får ett skollag i schack, som kan mäta sig med den svenska eliten i samma åldersgrupp, precis som för ett 10-tal år sedan. Framtiden får utvisa.
OVE ATTEFALL