Blixt-KM 2010

KM i blixt spelades lördagen den 20/3 efter årsmötet, 14 spelare ställde upp.
Slutställning:
Pris Namn Poäng
1. Jere Maunu 11 av 13
2. Lars Göran Carlsson 10
3. Fredrik Attefall 9,5
4. Olavi Tenno 9,5
5. Jörgen Waara 9,5
6. Ove Attefall 9
7. Tommi Saukkoriipi 8
8. Lennart Wuopio 7,5
9. Per-Olov Rova 6
10. Robin Wiik 4
11. Tord Ocklind 3
12. Lars-Åke Gustafsson 2
13. Ambjörn Joki 2
14. Peter Sandström Wuopio 0

  KM i blixtschack 2010
Schack 64
2010-03-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Po.
Pl.
1. Jere Maunu
14
0
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
½
8
1
9
1
10
1
11
½
12
1
13
1
11 1
2. Per-Olov Rova
13
1
1
0
14
0
3
1
4
1
5
0
6
1
7
0
8
0
9
1
10
0
11
0
12
1
6 9
3. Tord Ocklind
12
0
13
1
1
0
2
0
14
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
1
9
1
10
0
11
0
3 11
4. Robin Wiik
11
0
12
0
13
1
1
0
2
0
3
1
14
0
5
0
6
1
7
0
8
0
9
1
10
0
4 10
5. Fredrik Attefall
10
1
11
1
12
0
13
1
1
0
2
1
3
1
4
1
14
1
6
1
7
0
8
½
9
1
3
6. Ambjörn Joki
9
1
10
0
11
0
12
0
13
0
1
0
2
0
3
1
4
0
5
0
14
0
7
0
8
0
2 13
7. Lars Göran Carlsson
8
1
9
1
10
½
11
0
12
1
13
1
1
½
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
14
0
10 2
8. Lennart Wuopio
7
0
14
1
9
1
10
0
11
0
12
1
13
1
1
0
2
1
3
0
4
1
5
½
6
1
8
9. Peter Sandström Wuopio
6
0
7
0
8
0
14
0
10
0
11
0
12
0
13
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
0 14
10. Tommi Saukkoriipi
5
0
6
1
7
½
8
1
9
1
14
0
11
½
12
0
13
1
1
0
2
1
3
1
4
1
8 7
11. Jörgen Waara
4
1
5
0
6
1
7
1
8
1
9
1
10
½
14
½
12
0
13
1
1
½
2
1
3
1
5
12. Ove Attefall
3
1
4
1
5
1
6
1
7
0
8
0
9
1
10
1
11
1
14
1
13
1
1
0
2
0
9 6
13. Lars-Åke Gustafsson
2
0
3
0
4
0
5
0
6
1
7
0
8
0
9
1
10
0
11
0
12
0
14
0
1
0
2 12
14. Olavi Tenno
1
1
8
0
2
1
9
1
3
1
10
1
4
1
11
½
5
0
12
0
6
1
13
1
7
1
4