Ratinglistor Schack 64


2020januari  
2019januarimajseptember
2018januarimajseptember
2017januarimajseptember
2016januarimajseptember
2015januarimajseptember
2014januarimajseptember
2013januarimajseptember
2012januarimajseptember
2011januarimajseptember
2010januarimajseptember
2009januarimajseptember
2008januarimajseptember
2007januarimajseptember
2006januarimajseptember
2005januarimajseptember
2004januarimajseptember
2003januarimajseptember
2002januarimajseptember
2001januarimajseptember
2000januarimajseptember
1999januarimajseptember
1998januarimajseptember
1997januarimajseptember
    
LASK-ratingen upphörde att användas på nationell nivå 1/9 2016, för att ersättas av Elorating.
Då LASK användes uppdaterades talen i januari, maj och september.
Elo uppdateras varje månad men i allsvenska serien används Elorating per 1/9 hela hösten och Elorating per 1/1 hela våren vid laguttagningar.

Mera om rating finns att läsa på SSF:s hemsida: http://www.schack.se/
Titta under Tävling --> Rating

Elo-talen hittas hos FIDE: http://www.fide.com/